Oto kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających życie Stefana Roweckiego, ułożonych chronologicznie.

Powrót do strony głównej
zofiamichalinaroweckazdomuchrzanowskamatkastefanapawa1930_small.jpg stefanaugustynleonroweckiojciecstefanapawa1890_small.jpg stefanroweckinakolanachswojegoojcachrzestnegopawachrzanowskiegosztabskapitanacarskiejgwardiiobokstoikuzynkastefanahalinakrlikowskadoktrejbdziewysyalistyzsachsenhausenwlatach1943441896_small.jpg czteroletnistefanpawerowecki1899_small.jpg
rodzinnezdjcieroweckichichrzanowskichstefanroweckijuniortrzymarknakolanachmatki1900_small.jpg wmundurkuobowizujcymwszkolemechanicznotechnicznejimhwawelbergaisrotwanda1913_small.jpg wrdoficerwlegionowychwktachroweckiwpierwszymrzdziepierwszyodprawej1914_small.jpg podporucznikwibrygadzielegionwpolskichjzefapisudskiego1915_small.jpg
podporuczniklegionwpolskich1915_small.jpg wrdkolegwrannychwbitwiepodkonaramiw1915rzdjciezokresurekonwalescencji1915_small.jpg wrdkolegwz5pukupiechotylegionw1915_small.jpg podobiznaroweckiegonaszkicowanaprzezjniebudka1916_small.jpg
oficerowie5pukupiechotylegionwinternowaniwbeniaminowieroweckistoismyodlewej19171918_small.jpg porucznikroweckinakursiefortyfikacyjnominerskimwmodlinie1919_small.jpg stefanroweckizbratemstanisawemirodzicami191920_small.jpg mjrstefanroweckijakoszefkwateryprasowejwczasiewielkichmanewrwwojskapolskiego1925_small.jpg
podpukownikstefanrowecki1926_small.jpg roweckizpierwszonsabinhalinpaszkowskicrkiren1927_small.jpg podpukownikstefanrowecki1930_small.jpg stefanroweckiwrazzbratowhelenwparyupodpomnikiemgenfhochea1930_small.jpg
zbratemstanisawemwwarszawie1931_small.jpg pkdyplroweckijakodowdca55pukupiechotywleszniewrczabrorekrutowi1932_small.jpg pkdyplroweckinadworcukolejowymwleszniewitaattacheswojskowychfrancjiirumunii1933_small.jpg wwarszawiezoneugeni1933_small.jpg
nanartachwzakopanem1933_small.jpg oficerowie55pukupiechotywlesznieroweckiwrodkupierwszegorzduzzaoonnog1934_small.jpg stefanroweckizcrkirenidrugoneugeni1934_small.jpg roweckiprzekazujedowodzenie55pukiempiechotyppkwwiecierzyskiemu1935_small.jpg
stefanroweckizcrkirennazakopiaskichkrupwkach1935_small.jpg roweckijakosdziawczasiewiczepolowychlata30te_small.jpg napolowaniulata30te_small.jpg pkdyplroweckizoneugeniicrkiren1937_small.jpg
pkdyplroweckinakursienarciarskimwsiankachwrazzkadrdowdczbrygadykoppodole193638_small.jpg roweckiwpustelnikukoowarszawy1940_small.jpg roweckizdrugoneugeniwzalesiukoowarszawy1940_small.jpg zdjciestefanaroweckiegodookupacyjnejkennkarty1942_small.jpg

Created with Web Album Generator