Stefan Rowecki na kolanach swojego ojca chrzestnego - Pawła Chrzanowskiego, sztabskapitana carskiej gwardii. Obok stoi kuzynka Stefana - Halina Królikowska - do której będzie wysyłał listy z Sachsenhausen w latach 1943-44 (1896)

stefanroweckinakolanachswojegoojcachrzestnegopawachrzanowskiegosztabskapitanacarskiejgwardiiobokstoikuzynkastefanahalinakrlikowskadoktrejbdziewysyalistyzsachsenhausenwlatach1943441896.jpg

Stefan Rowecki na kolanach swojego ojca chrzestnego - Pawła Chrzanowskiego, sztabskapitana carskiej gwardii. Obok stoi kuzynka Stefana - Halina Królikowska - do której będzie wysyłał listy z Sachsenhausen w latach 1943-44 (1896)

Created with Web Album Generator