Płk dypl. Rowecki na dworcu kolejowym w Lesznie wita attaches wojskowych Francji i Rumunii (1933)

pkdyplroweckinadworcukolejowymwleszniewitaattacheswojskowychfrancjiirumunii1933.jpg

Płk dypl. Rowecki na dworcu kolejowym w Lesznie wita attaches wojskowych Francji i Rumunii (1933)

Created with Web Album Generator