Legitymacja mjr. Roweckiego jako szefa sekcji planów w oddziale IIIa Biura Ścisej Rady Wojennej (1921)

legitymacjamjrroweckiegojakoszefasekcjiplanwwoddzialeiiiabiuracisejradywojennej1921.jpg

Legitymacja mjr. Roweckiego jako szefa sekcji planów w oddziale IIIa Biura Ścisej Rady Wojennej (1921)

Created with Web Album Generator