Dyplom oficera sztabu generalnego który Rowecki otrzymał po ukończeniu kursu Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego (1922)

dyplomoficerasztabugeneralnegoktryroweckiotrzymapoukoczeniukursuwojennejszkoysztabugeneralnego1922.jpg

Dyplom oficera sztabu generalnego który Rowecki otrzymał po ukończeniu kursu Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego (1922)

Created with Web Album Generator