Galeria rozmaitych dokumentów związanych z osobą gen. dyw. Stefana Roweckiego.

Powrót do strony głównej
wiadectwourodzeniastefanapawaroweckiegowdn25xii19851910_small.jpg szkicsytuacyjnywykonanyprzezroweckiego1915_small.jpg relacjazpotyczkiwczasiewalkwlegionachpierwszazwielupublikacjiroweckiego1916_small.jpg legitymacjaodznakioficerskiejnr125pukupiechotylegionw1918_small.jpg
tabliczkanadrzwizokresusubyroweckiegowczasiewojnypolskobolszewickiej1920_small.jpg legitymacjamjrroweckiegojakoszefasekcjiplanwwoddzialeiiiabiuracisejradywojennej1921_small.jpg dyplomoficerasztabugeneralnegoktryroweckiotrzymapoukoczeniukursuwojennejszkoysztabugeneralnego1922_small.jpg legitymacjakrzyawalecznych1922_small.jpg
pochwaagendywshalleradlaroweckiegozawzorowsubprasowwczasiemanewrw1925_small.jpg kartatytuowauznanejnacaymwieciepracyroweckiego1928_small.jpg xistronaksikiroweckiegowalkiuliczne1928_small.jpg legitymacjaodznakipamitkowejnr3055pukupiechotylegionw1930_small.jpg
legitymacjaodznakipamitkowejnr140214pukuartyleriipolowej1931_small.jpg legitymacjaodznakinr3390korpusuochronypogranicza1937_small.jpg instrukcjanr1dlaobywatelarakoniaczyliroweckiegopowstaniezwizkuwalkizbrojnej1939_small.jpg kartatytuowasawnejpublikacjiroweckiegowydanejwwarunkachokupacyjnych1940_small.jpg
penomocnictwadlaroweckiego1940_small.jpg roweckiobywatelrakomianowanykomendantemgwnymzwz1940_small.jpg rozkazoprzemianowaniuzwznaakmianowanieroweckiegodowdcarmiikrajowej1942_small.jpg

Created with Web Album Generator