Grot-Rowecki
STRONA GŁÓWNA

ŻYCIE

WSPOMNIENIA

TRADYCJE

KARTOGRAFIA

ZDRAJCY

GALERIA

BIBLIOGRAFIE

BŁĘDY I WYPACZENIA

ZWZ-AK

DOWNLOAD

KSIĘGA GOŚCI

LINKI

KONTAKT

A oto kilka wypowiedzi osób współczesnych generałowi Roweckiemu. Wydaje się, że mogą one być ciekawe, ponieważ poniższe słowa padły najczęściej jeszcze zanim "Grot" obrósł w legendę.


"Ujmował obejściem i urokiem męskości"
/Kazimierz Pluta-Czachowski/

"W stosunkach służbowych z podkomendnymi był wzorem samodyscypliny, szczerości i prostoty. Poza służbą był wzorem koleżeńskiej równości (...). Był zawsze tylko jednym z nas (z większością po imieniu) z tym tylko, że równający wszystkich w górę"
/Kazimierz Pluta-Czachowski/

"Posiadał żelazną wolę w stosunku do siebie, w stosunku do podkomendnych, w stosunku do współobywateli (...). Odznaczał się niezwykłą pracowitością. Pracował w dzień w lokalach dowodzenia i pracował potem w swych nocnych mieszkaniach przetrawiając osobiście ważniejsze problemy"
/Kazimierz Pluta-Czachowski/

"Patrzyłem z podziwem jak Rowecki całkowicie wolny od małostkowości lub osobistej ambicji, brał udział w kształtowaniu struktury Polski Podziemnej"
/Tadeusz Pełczyński/

"Rowecki był interesujący w dyskusji - władał znakomicie piórem"
/Tadeusz Pełczyński/

"Był politykiem o znaczeniu męża stanu"
/Tadeusz Żenczykowski/

"Jako inteligentny i bystry obserwator, żywo reagujący tak na wydarzenia, jak i na argumenty w dyskusji, przechodził on stale ewolucję wewnętrzną"
/Jan Rzepecki/

"Był dowódcą z prawdziwego zdarzenia, żywym człowiekiem z krwi i kości"
/Jan Rzepecki/

"Zgrabna sylwetka, regularne i delikatne rysy, bujna i czarna, "na jeża" czupryna i wesołe oczy w połączeniu z inteligencją i swadą zapewniały mu tak zwane szczęście u kobiet, z którego chętnie korzystał"
/Jan Rzepecki/

"Temperament, zywość umysłu i szybkość orientacji cechowały Roweckiego do końca życia"
/Jan Rzepecki/

"Rowecki należał niewątpliwie do elity umysłowej wojska"
/Jan Rzepecki/

"Młodziutki, smukły, rycerski, wytwornie elegancki, a twardy i zimny jak stal (...), służbista, przejęty swą odpowiedzialnością, niczego nie lekceważy, każdy drobiazg służby najpoważniej traktuje"
/Jan Gawroński/

"Nadzwyczaj ambitny, pracowity, zawsze gotów do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, posiada bardzo dużo inicjatywy i umysł praktyczny. (...) W służbie lojalny i obowiązkowy, pilny, od podwładnych bardzo wymagający. Oficer o dużej sprężystości cielesnej (myśliwy), o bardzo dobrej wymowie i bardzo ruchliwy, ma wszystkie zalety bojowego dowódcy. Wysoka inteligencja, nadzwyczajna bystrość umysłu (...). Wybitny talent kierowniczy i element na samodzielnego dowódcę. Pełen inicjatywy, energii, samodzielności i stanowczości. Posiada wielki wpływ na podwładnych. (...) Wybitny oficer Sztabu Generalnego, który rokuje najlepszą przyszłość, będzie chlubą armii Polskiej"
/gen. dyw. Józef Rybak/

"Po przeczytaniu przez Fuhrera życiorysu generała Stefana Roweckiego poruszyłem problem, czy nie należałoby rozważyć wykorzystanie generała Roweckiego do zneutralizowania polskiego ruchu oporu, który z jednej strony stałby się antybolszewicki, gdyż z drugiej strony poczuł się opuszczony przez Anglię, przez Niemcy zaś śmiertelnie zagrożony. Fuhrer rozważał ze swej strony ten problem, zdecydował jednak następnie, że eksperyment taki byłby zbyt niebezpieczny, gdyż Rowecki bez wątpienia oznacza się osobowością wodza i można by tu łatwo stworzyć przeciwko samemu sobie zbyt wielkiego przeciwnika. Fuhrer wskazał przykład Piłsudskiego. Fuhrer wypowiedział się następnie pryncypialnie w kwestii polskiej, w sposób znany mi i całkowicie zrozumiały"
/Reichsfuhrer-SS Heinrich Himmler/

Do góryCopyright © Łukasz Leszczyński. Kraków 2005