Grot-Rowecki
STRONA GŁÓWNA

ŻYCIE

WSPOMNIENIA

TRADYCJE

KARTOGRAFIA

ZDRAJCY

GALERIA

BIBLIOGRAFIE

BŁĘDY I WYPACZENIA

ZWZ-AK

DOWNLOAD

KSIĘGA GOŚCI

LINKI

KONTAKT

| PRACE AUTORSTWA STEFANA ROWECKIEGO | PRACE O STEFANIE ROWECKIM |

Oto kompletne zestawienia dokumentów związanych z osobą Stefana Roweckiego. Można odnaleźć tutaj zarówno spis książek, tłumaczeń i artykułów jego autorstwa, jak i spis książek, artykułów oraz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych "Grotowi". Obydwie bibliografie są autorstwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta.


PRACE AUTORSTWA STEFANA ROWECKIEGO

Poniższą bibliografię opracował Andrzej Krzysztof Kunert. Zawiera ona wszystkie opublikowane teksty Stefana Roweckiego. Uporządkowane są chronologicznie (obejmuje lata 1916-2003), a w obrębie lat - alfabetycznie (tytułami).


1916 r.

1. Wyprawa na Ostrowce (Epizod z operacji I-go pułku koło Nowego Korczyna) [w:] Legiony na polu walki. Działania pierwszego pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku. Relacje uczestników, oprac. Wacław Tokarz, Piotrków 1916, s. 193-197.

Do góry

1918 r.

2. Atlas 100 rys. do Umocnień polowych wojny pozycyjnej. Cz. II a, wydane na prawach rękopisu, Warszawa 1918.
3. Umocnienia polowe, wydane na prawach rękopisu, Warszawa 1918, s. 44.
4. Umocnienia polowe. Cz. II. Kurs I-ej klasy. 100 rys. w atlasie, wydane na prawach rękopisu, Warszawa 1918.

Do góry

1919 r.

5. Gazy trujące [w:] Wiarus, Warszawa, z. 48, s. 120-121.
6. Materiały wybuchowe [w:] Wiarus, Warszawa, z. 44-45, s. 75-78.
7. Miotacze min i granatów [w:] Bellona, Warszawa, T. 2, z. 3, s. 185-196.
8. Miotacze ognia [w:] Bellona, Warszawa, T. 2, z. 5, s. 384-385.
9. Oddziały cyklistów [w:] Wiarus, Warszawa, z. 47, s. 108-109.
10. Powstawanie umocnień w ataku [w:] Wiarus, Warszawa, z. 34, s. 282-285.
11. Powstawanie umocnień w ataku [w:] Wiarus, Warszawa, z. 35, s. 320-325.
12. Umocnienia polowe [w:] Kalendarz żołnierski na rok 1920, Warszawa, 1919, s. 292-301.
13. Umocnienia polowe (150 rysunków w atlasie), Warszawa, 1919, s.174.

Do góry

1920 r.

14. Czerwona Armia Bolszewicka (Jej organizacja, wartość i taktyka). Opracowane na podstawie doświadczeń bojowych z 1918-1920 r., [Słonim], 1920, s. 53.
15. Francuski 34 cm. Miotacz bomb [w:] Bellona, Warszawa, T. 3, z. 3, s. 211-212.
16. Granaty ręczne [w:] Wiarus, Warszawa, z. 3, s. 366-367.
17. Granaty ręczne i karabinowe (z 10 rysunkami w tekście) [w:], Warszawa 1920, s. 47.
18. Materiały wybuchowe [w:] Wiarus, Warszawa, z. 12, s. 194-195.
19. Okopywanie się i urządzanie pozycji z 61 rysunkami w tekście, Warszawa 1920, s. 107.
20. Pancerz niemiecki [w:] Bellona, T. 3, z. 5, s. 384-388.
21. Przeszkody [w:] Wiarus, Warszawa, z. 17, s. 275-276.
22. Przeszkody [w:] Wiarus, Warszawa, z. 18, s. 291-294.
23. Samochody [w:] Wiarus, Warszawa, z. 10, s. 164-165.
24. Umocnienia polowe (176 rysunków w atlasie), Wyd. 2, Warszawa, 1920, s.199.
25. Wojna minowa [w:] Bellona, T. 3, z. 2, s. 140-143.
26. Z teorii i praktyki. Łączność [w:] Wiarus, Warszawa, z. 3, s. 52-54.
27. Z teorii i praktyki. Wojska taborowe [w:] Wiarus, Warszawa, z. 9, s. 148-149.

Do góry

1921 r.

28. Okopywanie się i urządzanie pozycji z 61 rysunkami w tekście, Wyd. 2, Warszawa 1921, s. 107.
29. Piechota sowiecka [w:] Bellona, T. 4, z. 2, s. 108-115.
30. Pozycja a linia obrony i strefa obronna (w sprawie ustalenia terminologii) [w:] Bellona, T. 4, z. 12, s. 1108-1110.
31. W sprawie batalionów strzelców dla brygad jazdy [w:] Bellona, T. 4, z. 11, s. 995-1000.
32. Z pamiętnika jednego z uczestników rozbrojenia Niemców [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 16.XI., nr 37, s. 2.

Do góry

1922 r.

33. Dymowe granaty ręczne i karabinowe [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 7, s. 7.
34. Granaty karabinowe [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 11, s. 7-8.
35. Granaty karabinowe [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 13, s. 10-11.
36. Granaty ręczne gazowe [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 6, s. 11.
37. Granaty ręczne odporne [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 4, s. 12-14.
38. Granaty ręczne zaczepne [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 5, s. 13-14.
39. Niemieckie miotacze ognia [w:] Bellona, T. 5, z. 2, s. 132-144.
40. Odwet Niemiec [w:] Kurier Warszawski, Warszawa, 24.XI., wydanie wieczorne, nr 323, s. 2-3.
41. Użycie granatów ręcznych do celów specjalnych [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 9, s. 9-10.
42. Użycie granatów ręcznych do celów specjalnych [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 10, s. 8-9.
43. W piątą rocznicę bitwy pod Cambrai [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 22.XI., nr 318, s. 4.
44. W piątą rocznicę bitwy pod Cambrai [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 23.XI., nr 319, s. 4.
45. W piątą rocznicę bitwy pod Cambrai [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 25.XI., nr 321, s. 4.
46. W piątą rocznicę bitwy pod Cambrai [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 26.XI., nr 322, s. 4.
47. Zapalniki granatów ręcznych [w:] Żołnierz Polski, Warszawa, nr 3, s. 11-13.

Do góry

1923 r.

48. Emerytury oficerów b. Cesarskiej armii niemieckiej [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 22.I., nr 21, s. 4.
49. Major saperów Alexandrowicz. Inżynieria wojskowa a obrona Polski: dwa odczyty wygłoszone w Toruniu, wydane nakładem Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Toruniu [w:] Bellona, T. 10, z. 1, s. 104-109.
51. Przedmowa [w:] Ferdinand Touhy, Tajemnice szpiegostwa podczas wojny światowej 1914-1918 r., Warszawa, 1923, s. V-VII.

Do góry

1924 r.

52. Benoit [Camille], Fortyfikacja stała podczas wojny, Warszawa 1924, s. 105, z języka francuskiego przełożył, przypisami oraz Przeglądem powojennej literatury wojskowej omawiającej zagadnienia fortyfikacji stałych, (s. 69-106) opatrzył Stefan Rowecki.
53. Bolszewicka służba inżynieryjno wojskowa w kampanii 1918-1920 r. (w oświetleniu sowieckiej prasy wojskowej) [w:] Saper i Inżynier Wojskowy, Warszawa, nr 3, 98-101.
54. Gen. Schwarz. La defense d'Ivanogrod en 1914-1915, Paris, 1922, [w:] Saper i Inżynier Wojskowy, Warszawa, nr 9-10, 384-385 (recenzja).
55. Major Cassou - "La verite sur la siege de Maubeuge", [Paris, 1924], [w:] Bellona, Warszawa, T. 16, z. 1, s. 120-121 (sprawozdanie).
56. Pułkownik A. Normand Defense de Liege, Namur, Anvers en 1914, [Paris, 1923], [w:] Bellona, Warszawa, T. 15, z. 1, s. 104-108 (sprawozdanie).
57. Pułkownik Erich v. Tchischwitz - "Antwerpen 1914", [Berlin, b.r.w.], [w:] Bellona, Warszawa, T. 15, z. 1, s. 103-104 (sprawozdanie).

Do góry

1925 r.

58. "Die Deutsche Wehrmacht in Wort und Bild" [oprac. Max Schwarte, Charlottenburg, 1924] [w:] Bellona, Warszawa, T. 17, z. 1, s. 110-117 (sprawozdanie).
59. "Die Österreichische Bundeswehr in Wort und Bild" [red. T. Hasselmayer, Wien, 1923] [w:] Bellona, Warszawa, T. 17, z. 1, s. 117-119 (sprawozdanie).
60. Nasze manewry tegoroczne [w:] Bellona, Warszawa, T. 19, z. 3, s. 360-375.
61. Niemiecka instrukcja o fortyfikacji polowej. Cz. I i II, Warszawa, 1925, s. 152, tłumaczył Stefan Rowecki.
62. O Wojsku Polskim w dobie dzisiejszej [w:] Bellona, Warszawa, T. 17, z. 1, s. 76-78.
63. Pierwsze wielkie manewry w Polsce Odrodzonej [w:] Świat, Warszawa, nr 36, s.1-3.
64. Pierwsze wielkie manewry w Polsce Odrodzonej, Warszawa, 1925.
65. Przegląd wojskowej literatury niemieckiej po roku 1918 [w:] Bellona, Warszawa, T. 18, z. 3, s. 325-334.
66. Przegląd wojskowej literatury niemieckiej po roku 1918 [w:] Bellona, Warszawa, T. 19, z. 1, s. 99-103.
67. W sprawie naszej wojskowej prasy periodycznej [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 10.V., nr 128, s. 5-6.
68. Wypadki w dniu 1.XII.1924 r. W Tallinie (Rewlu) [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 4, s. 76-95.
69. Zagadnienie filmu wojskowego [w:] Bellona, Warszawa, T. 19, z. 1, s. 72-82.

Do góry

1926 r.

70. Towarzystwo Wiedzy Wojskowej w Rosji Sowieckiej (Wojenno Naucznoje Obszczestwo. WNO) [w:] Bellona, Warszawa, T. 23, z. 2, s. 105-125.
71. Zagadnienie regulaminu wojny domowej w ZSRR [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 8, s. 70-91.
72. Zasady tłumienia rozruchów i walki w mieście [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 9-10, s. 91-141.

Do góry

1927 r.

73. L'Armee de la Republique. Esquisse historique. The Polish Army. Das Heerwesen der Republik [w:] La Pologne contemporaine. Poland of to Day. Das heutige Polen, Vienna - Budapest, 1927, s. 45-61.
74. La Marine de Guerre. The Polish Navy. Die Kriegsmarine [w:] La Pologne contemporaine. Poland of to Day. Das heutige Polen, Vienna - Budapest, 1927, s. 62-63.
75. Polska źródłem świeżej myśli wojskowej [w:] Bellona, Warszawa, T. 28, z. 3, s. 228-262.
76. Zagadnienie wojny klasowej, domowej, partyzantki [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 13, s. 70-91.

Do góry

1928 r.

77. Charakterystyczne cechy sowieckiego regulaminu, Warszawa, 1928, s. 56.
78. Charakterystyczne cechy sowieckiego regulaminu [w:] Bellona, Warszawa, T. 31, z. 1-2, s. 63-118.
79. Dzieje oręża [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa, 1928, s. 89-114.
80. K. E. Worosziłow, "Oborona ZSRR", [Wyd. 3, Moskwa, 1928] [w:] Bellona, Warszawa, T. 31, z. 3, s. 311-321.
81. Polska źródłem świeżej myśli wojskowej, Warszawa, 1928, s. 39.
Pierwsza strona 82. Walki uliczne, Warszawa, 1928, s. 286.
83. Wojsko Rzeczypospolitej [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa, 1928, s. 299-320.
84. Z rozważań nad przyszłą wojną (W oświetleniu "czerwonego Sztabu Generalnego) [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 16, s. 5-43.
85. Z rozważań nad przyszłą wojną (W oświetleniu "czerwonego Sztabu Generalnego) [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 17, s. 12-24.
86. Z rozważań nad przyszłą wojną (W oświetleniu "czerwonego Sztabu Generalnego) [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 20, s. 113-159.

Do góry

1929 r.

87. Zagadnienia technicznego wzmocnienia sowieckiej armii. Ze źródeł sowieckich zestawił Stefan Rowecki, Warszawa, 1929, s. 47.

Do góry

1931 r.

88. Walki opóźniające [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 29, s. 18-28.
89. Zagadnienia zapór według poglądów niemieckich [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 28, s. 58-76.
90. Zagadnienia zapór według poglądów rosyjskich [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 29, s. 61-105.
91. Zwiady w ramach pułku piechoty [w:] Przegląd Piechoty, Warszawa, z. 7, s. 22-51.

Do góry

1932 r.

92. Ćwiczenia zimowe w pułku piechoty [w:] Przegląd Piechoty, Warszawa, z. 12, s. 1-30.
93. Działania opóźniające i zagadnienie odwrotu w oświetleniu wojskowej prasy niemieckiej [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 32, s. 66-90.
94. Działania wojenne i ćwiczenia broni połączonych w czasie zimy [w:] Bellona, Warszawa, T. 39, z. 1, s. 103-154.
95. Działania wojenne i ćwiczenia broni połączonych w czasie zimy [w:] Bellona, Warszawa, T. 39, z. 2, s. 323-347.
96. 55 [Pięćdziesiąty Piąty] Poznański Pułk Piechoty. Cykl pytań i odpowiedzi dla absolwentów szkoły podoficerskiej. Skrypt szkolny na prawach rękopisu, Kościan, 1932.
97. Propaganda jako środek walki [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 34, s. 1-45.
98. Rozciągłość frontów bojowych w natarciu [w:] Przegląd Wojskowy, Warszawa, z. 33, s. 45-56.
99. Zapory według poglądów niemieckich i rosyjskich. Zestawił Stefan Rowecki, Warszawa, 1932, s. 69.
100. Żołnierze! [rozkaz na dzień 11 listopada 1932 r.], Głos Leszczyński, Leszno, 12.XI., nr 260.

Do góry

1933 r.

101. Piechota w walkach ulicznych [w:] Przegląd Piechoty, Warszawa, z. 4, s. 458-501.
102. Podręcznik dla szkół podoficerskich piechoty opracowany w 55. poznańskim Pułku Piechoty pod redakcją płk. dypl. Stefana Roweckiego, Leszno, 1933, s. 162.
103. Propaganda w przygotowaniu obrony kraju [w:] Bellona, Warszawa, T. 41, z. 1, s. 55-96.
104. Propaganda w przygotowaniu obrony kraju, Warszawa, 1933, s. 93.
105. Ze wspomnień jednego z uczestników rozbrajania Niemców [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 21.XI, nr 323, s. 5.
106. Ze wspomnień jednego z uczestników rozbrajania Niemców [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 22.XI, nr 324, s. 4.

Do góry

1934 r.

107. Na piętnastolecie pułku [w:] 55 Poznański Pułk Piechoty (1 Pułk Strzelców Wielkopolskich) 1919-1934. Jednodniówka, Kościan, 1934, s. 1.

Do góry

1936 r.

108. Przez "zieloną granicę" do Niepodległości [w:] 25 lat Zarzewia. Księga obchodu dwudziestopięciolecia 1909-1934, Warszawa, 1936, s. 29-38.

Do góry

1937 r.

109. Po 22 latach nad Nidą [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 8.VII, nr 186, s. 3.
110. Po 22 latach nad Nidą [w:] Polska Zbrojna, Warszawa, 9.VII, nr 187, s. 5.

Do góry

1938 r.

111. Przez "zieloną granicę" do Legionów [w:] Świat, Warszawa, nr 11, s. 15-16.

Do góry

1939 r.

112. Wypad na Ostrowce 19/20 września 1914 r. [w:] Przegląd Piechoty, Warszawa, z. 5, s. 565-594.
[Rozmiar: 48278 bajtów] 113. Czy wrzesień 1939 r. okrył niesławą naród polski?, [Warszawa], 1939, s. 15.

Do góry

1942 r.

114. Duch wojska narodowego, [Warszawa, 1942], s. 56.

Do góry

1957 r.

115. Wspomnienia i notatki [w:] Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 21.VIII., nr 36.
116. Wspomnienia i notatki [w:] Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 28.VIII., nr 37.
117. Wspomnienia i notatki [w:] Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 4.IX., nr 38.
118. Wspomnienia i notatki. Czerwiec - wrzesień 1939, Warszawa, 1957, s. 125.

Do góry

1985 r.

119. Notatnik - pamiętnik 1939. Nieznany fragment [w:] Odra, Wrocław, nr 9, s. 5-10.

Do góry

1988 r.

120. Korespondencja generała "Grota" z Sachsenhausen [w:] Odra, Wrocław, nr 1, s. 56-66.
121. Legionowy pamiętnik Grota-Roweckiego [w:] Drogowskazy, Warszawa, nr 1, s. 40-42.
122. Legionowy pamiętnik Grota-Roweckiego [w:] Drogowskazy, Warszawa, nr 2, s. 33-34.
123. Legionowy pamiętnik Grota-Roweckiego [w:] Drogowskazy, Warszawa, nr 3, s. 40-44.
124. Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939), Warszawa, 1988, s. 218, oprac. Andrzej Krzysztof Kunert i Józef Szyrmer.
125. Wspomnienie o Naczelnym Wodzu [w:] Drogowskazy, Warszawa, nr 11-12, s. 27-29.

Do góry

1990 r.

126. Generała "Grota" Kroniki ciąg dalszy [w:] Przegląd Historyczny, Warszawa, T. 31, s. 635-654, oprac. Henryk Piskunowicz i Józef Stępień.
127. [Sałaciński Bohdan] Pomian Andrzej, Gen. Grot-Rowecki w świetle własnych słów, odc. 1 Przed wojną i podczas kampanii wrześniowej [w:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, nr 52.

Do góry

1991 r.

128. [Sałaciński Bohdan] Pomian Andrzej, Gen. Grot-Rowecki w świetle własnych słów, odc. 2 Między Niemcami a Rosją [w:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, nr 2.

Do góry

2001 r.

129. List S. Roweckiego "z Lizbony" [w:] Grot. Zeszyty Historyczne, Leszno, nr 11, s. 55-57.
130. Publikacje Stefana Roweckiego w zbiorach Instytutu [w:] Grot. Zeszyty Historyczne, Leszno, nr 10, s. 120-121.

Do góry

2003 r.

131. Subskrypcja reprintu pracy S. Roweckiego "Walki uliczne" dla uczczenia Roku gen. Stefana Roweckiego "Grota" [w:] Grot. Zeszyty Historyczne, Leszno, nr 17, s. 26.

Do góry

PRACE O STEFANIE ROWECKIM

Poniższą bibliografię opracował Andrzej Krzysztof Kunert. Zawiera ona wszystkie opublikowane teksty, audycje, programy TV poświęcone osobie Stefana Roweckiego. Uporządkowane są chronologicznie (obejmuje lata 1943-2003), a w obrębie lat - alfabetycznie (autorami).

1943 r.

1. Marsz naprzód trwa, Biuletyn Informacyjny, Warszawa, 29.VII., nr 30, s. 1-2.

Do góry

1945 r.

2. Barański Jan, Jak zginął twórca AK - generał Grot, Defilada, m.p. w Niemczech, 23.XII., nr 44.

Do góry

1946 r.

3. [Dunin-Wąsowicz Władysław] Wł. D. W. Męczeńska śmierć gen. "Grota", Dowódcy Polskiej Armii Podziemnej, Gazeta Ludowa, Warszawa, nr 294.
4. Jantar Jacek, Zdrada Junoszy-Stępowskiego: Wielki aktor padł ofiarą kobiety-szpiega, Robotnik, Warszawa, 12.IX., nr 252.
5. Laskowski Janusz, Aresztowanie gen. Grota-Roweckiego i likwidacja ghetta w Warszawie - na rozkaz Kaltenbrunnera, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 17.IV., nr 92.
6. [Sałaciński Bohdan] Pomian-Dowmuntt Andrzej, "Grot" - pierwszy Dowódca Armii Krajowej, Polska Walcząca, Londyn, nr 12.
7. W sprawie aresztowania gen. Grota-Roweckiego, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 1.XI., nr 258.

Do góry

1947 r.

8. Denuncjator gen. Grota, konfident gestapo Zbigniew Goździejewicz aresztowany na ul. Marszałkowskiej, Wieczór Warszawy, Warszawa, 22.VII., nr 199.
9. K. W., Co się stało z pamiętnikami śp. Gen. Roweckiego?, Słowo Powszechne, Warszawa, nr 265.
[Karasiówna Janina], "Bronka", Generał Grot - dowódca, Biuletyn Informacyjny [Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej], Londyn, nr 9, s. 2.
10. Kto wydał Grota?..., Wieczór Warszawy, Warszawa nr 18.
11. Kto wydał Grota?..., Wieczór Warszawy, Warszawa nr 45.
12. Kto zabił Grota?..., Wieczór Warszawy, Warszawa nr 41.
13. Michalski Tadeusz, Kto zamordował Grota..., Wieczór Warszawy, Warszawa, nr 81.
14. Tajemnica aresztowania Grota. Gestapo znało każdy szczegół jego zakonspirowanego mieszkania, Wieczór Warszawy, Warszawa, 11.I., nr 10.
15. Tajemnica śmierci gen. Grota. Pawiak czy Moabit?..., Express Wieczorny, Warszawa, nr 97.
16. [Trojanowski Karol "Radwan"]Radwan Trojanowski, Pamiętnik gen. bryg. Stefana Roweckiego. Z teki oficera wywiadu AK, Tęcza, Celle (Niemcy), nr 2, s. 52-54.
17. Zyruski S., Cela 204 na próżno czekała... Generał Grot kierował szaleńczą ucieczką z Pawiaka..., Wieczór Warszawy, Warszawa, nr 51.

Do góry

1948 r.

18. Bór-Komorowski Tadeusz, Wybitny żołnierz i przewidujący mąż stanu. Wspomnienie o generale Grocie, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 8.VII, nr 161.
19. [Jeziorański Zdzisław] Nowak Jan, Kim był i jak zginął generał Grot-Rowecki, audycja BBC z Londynu, 28.VI.
20. Ostatnie dni generała Grota, Biuletyn Informacyjny [Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej], Londyn, nr 4, s. 2.
21. Pełczyński Tadeusz, Jak zginął Stefan Rowecki, Londyn, 8.VIII., nr 31-32.
22. [Sałacinski Bohdan] Pomian-Dowmuntt Andrzej, Romantyk bez złudzeń, Orzeł Biały, Bruksela, 31.VII, nr 31.
23. Stachiw Wołodymir P., Moje rozmowy z gen. Roweckim, Kronika, Frankfurt nad Menem (Niemcy), 19.IX., nr 38.
24. Stachiw Wołodymir P., Moje rozmowy z gen. Roweckim, Kronika, Frankfurt nad Menem (Niemcy), 26.IX., nr 39.
25. Stachiw Wołodymir P., Moje rozmowy z gen. Roweckim, Kronika, Frankfurt nad Menem (Niemcy), 3.X., nr 40.
26. [Żenczykowski Tadeusz] Zawadzki J., Jak zginął gen. "Grot"?, Kronika, Frankfurt nad Menem (Niemcy), 11.VII., nr 28.
27. [Żenczykowski Tadeusz] Zawadzki Tadeusz, Więzienie i śmierć D-cy AK gen. Grota-Roweckiego. Nieznane fakty ujawnia w więzieniu funkcjonariusz Gestapo, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 30.VI, nr 155.

Do góry

1949 r.

28. Kto zlikwidował "Grota", dowódcę AK? Judaszowskie metody delegatury wobec działaczy lewicy. Korowód świadków w dziewiątym dniu procesu Doboszyńskiego, Życie Warszawy, Warszawa, 1.VII., nr 178.

Do góry

1951 r.

29. Bór-Komorowski Tadeusz, Dowódca Armii Krajowej, [w:] Tenże, Armia Podziemna, Londyn, 1951, s. 140-144.

Do góry

1953 r.

30. Prus-Wiśniewski Józef, Przyczyny aresztowania generała dywizji S. Grota-Roweckiego, Nowy Świat, Nowy Jork, 28.VII.

Do góry

1954 r.

31. [Pełczyński Tadeusz] "Grzegorz", Aresztowanie gen. Roweckiego, Biuletyn Informacyjny [Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej], Londyn, nr 2, s. 4-6.
32. [Pełczyński Tadeusz] "Grzegorz", Stefan Rowecki - pierwszy dowódca Armii Krajowej, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, nr 188.

Do góry

1955 r.

33. Zdrajca narodu polskiego agent Gestapo skazany na dożywotnie więzienie, (komunikat Polskiej Agencji Prasowej), Trybuna Ludu, Warszawa, 12.II., nr 42.

Do góry

1956 r.

34. Nowaczyk J., O generale Grocie, Kierunki, nr 15.
35. Rzepecki Jan, Generał Rowecki "Grot" - jakim go znałem [w:] Tenże, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa, 1956, s. 171-219.
36.Rzepecki Jan, Generał Rowecki "Grot" - jakim go znałem [w:] Tenże, Wspomnienia i przyczynki historyczne. Cz. 1 Maj 1926. Gen. "Grot", Warszawa, 1956, s. 52-106.

Do góry

1957 r.

37. [Bartoszewski Władysław] (b), Rocznica aresztowania generała "Grota", Stolica, Warszawa, 30.VI., nr 26.
38. Bednarski Józef, W sprawie aresztowania gen. Grota, Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 11.IX., nr 39.
39. Chrzanowski Leon, Generał Grot-Rowecki. Żołnierz i dowódca, Za i Przeciw, Warszawa, nr 5-6.
40. Grocholski Aleksander, Widziałem gen. Grota-Roweckiego w 1945 roku, Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 25.IX, nr 41.
41. [Kamiński Jerzy] Ścibor Jerzy, Kiedy zginął generał Grot-Rowecki?, Wiadomości, Londyn, 15.XII., nr 50.
42. Kumor Emil, Twarda 36. konspiracyjny lokal gen. "Grota", Stolica, Warszawa, 24.XI. nr 47.
43. Nieznane dokumenty związane z aresztowaniem gen. Grota-Roweckiego, Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 2.X., nr 42.
44. Płoski Stanisław, Stefan Rowecki [w:] Encyklopedia Współczesna, Warszawa, 1957, s. 325-326.
45. Stromy Jan, Kim był agent Gestapo - E. Świerczewski?, w sprawie aresztowania gen. Grota-Roweckiego, Tygodnik Demokratyczny, Warszawa, 18.IX., nr 40.
46. Telega Stanisław, Od szpiegostwa do "kariery literackiej", Nowa Kultura, Warszawa, 13.X., nr 41.
47. [Zakrzewski Bernard] "Oskar", Kto wydał Niemcom generała "Grota"?, Stolica, Warszawa, 21.VII, nr 29.
48. [Zakrzewski Bernard] "Oskar", Wtyczki Gestapo w centrali wywiadu AK. Sprawa Kalksteina i Świerczewskiego, Stolica, Warszawa, 28.VII, nr 30.
49. [Zakrzewski Bernard] "Oskar", Kontrwywiad na tropie zdrajców. Przesłuchanie i likwidacja Świerczewskiego w czerwcu 1944, Stolica, Warszawa, 4.VIII, nr 31.
50. [Zakrzewski Bernard] "Oskar", Ludwik Kalkstein przed sądem. Prawda o zbrodni Eugeniusza Świerczewskiego, Stolica, Warszawa, 11.VII, nr 32.

Do góry

1958 r. i lata następne W OPRACOWANIU

Do góryCopyright © Łukasz Leszczyński. Kraków 2005